RECYLING PROFESSIONALS
Rebode is goed in haar vak. Het in-company recycle proces zorgt voor volledig hergebruik van materialen in de kabelindustrie. Door goede afspraken met onze toeleveranciers proberen we restafval te reduceren tot minimaal. Daarnaast ontwikkelen we methodes om de reductie van grondstoffen terug te dringen naar nul, zodat er geen restproduct meer overblijft. Onze kunststof grondstof zie je dagelijks terug in onderdelen voor wegafzettingen en verkeerspaaltjes.
INNAME
Door te werken met een eigen netwerk aan vaste leveranciers en vaste erkende transporteurs zorgen we voor een goed geplande en georganiseerde materiaalstromen. Uiterst belangrijk hierbij is de inname. Deze vind plaats door middel van een visuele check. Elke vracht wordt gecontroleerd voordat deze ons terrein op rijdt. Vervolgens komen de kabels in een bedrijfshal waar deze met mankracht worden voorgeselecteerd. Een schone omgeving met goede arbeidsomstandigheden. Het bedrijfstransport gaat machinaal.
VAN GROF NAAR FIJN
Het verwerkingsproces verloopt stapsgewijs zodat de kunststof en de metalen machinaal van elkaar gescheiden kunnen worden. Het verwerkingsproces is milieuvriendelijk. Hiermee voldoet Rebode aan de strengste eisen voor industriƫle verwerking in Duitsland.
TRANSPORT

Geen product blijft op ons terrein. Alleen het verwerkingsproces vindt plaats in onze grote bedrijfshallen. Het transport, dat per weg gaat, wordt uitgevoerd door een partner transportbedrijf, dat alle vervoersbewegingen voor haar rekening neemt. In overleg zijn andere transporteurs in te zetten, maar door onze nauwe samenwerking is er zo weinig mogelijk verlies in planning en vracht. Onze vaste transportpartner is Inretra. Hieronder vind je de website.